desc
  1. KAI Captain Excelia Straight Razor
    KAI Captain Excelia Straight Razor
desc

Spend over £300 on a Kasho Scissor and receive a FREE Goodie Box - worth £70!