desc
 1. 100 x Derby PREMIUM Single Edge Razor Blades
 2. 100 x Derby Professional Single Edge Razor Blades
 3. 100 x Wilkinson Sword Double Edge Razor Blades
 4. Tondeo TCR Blades
  Tondeo TCR Blades
 5. 20 x Feather Professional Blades
  20 x Feather Professional Blades
 6. 100 x Perma Sharp Single Edge Razor Blades
 7. 15 x Feather Pro Guard Blades
  15 x Feather Pro Guard Blades
 8. 100 x Derby PREMIUM Double Edge Razor Blades
 9. 100 x Gillette 7 O Clock Double Edge Razor Blades
 10. Feather Nape Razor Blades
  Feather Nape Razor Blades
 11. Tondeo Comfort Cut Blades WHITE
  Tondeo Comfort Cut Blades WHITE
 12. 10 x Bluebeards Revenge Double Edge Razor Blades
 13. 10 x Jaguar JT2 Orca Razor Blades
  10 x Jaguar JT2 Orca Razor Blades
 14. Tondeo Comfort Safe Blades BLACK
  Tondeo Comfort Safe Blades BLACK
  Out of stock
 15. 100 x Derby Extra Double Edge Razor Blades (Green)
 16. 100 x Astra Superior Double Edge Razor Blades
 17. 10 x Long Blades for Dovo Shavette
  10 x Long Blades for Dovo Shavette
 18. 15 x KAI Captain Titan Mild Protouch Safety Blades
 19. 200 x Derby Extra Double Edge Razor Blades
 20. Tondeo Sifter TSS 3 Blades
  Tondeo Sifter TSS 3 Blades
 21. 10 x Kasho Designer Razor Blades BLACK
  10 x Kasho Designer Razor Blades BLACK
 22. 10 x Jaguar JT1 & JT3 Razor Blades
  10 x Jaguar JT1 & JT3 Razor Blades
 23. 20 x KAI Captain Razor Blades
  20 x KAI Captain Razor Blades
 24. 10 x Kasho Speed Edge Razor Blade WHITE
  10 x Kasho Speed Edge Razor Blade WHITE
 25. 10 x KAI Haircut Razor Blades
  10 x KAI Haircut Razor Blades
desc

Spend over £300 on a Kasho Scissor and receive a FREE Goodie Box - worth £70!